Họa sĩ CAO SONG

 • TIỂU SỬ HOẠT ĐỘNG

   

  Tên: CAO THỊ SONG

  Tốt nghiệp: Đại Học Mỹ Thuật Tp.HCM

  Giảng viên Đại Học Mỹ Thuật Tp. HCM

  Họa sĩ tự do