HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

 • HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

   

  Họ và tên: Mai Anh Dũng

  Ngày sinh: 08/06/1967, Biên Hòa – Đồng Nai.

   

  -          1987: Tốt nghiệp Trung cấp Mỹ thuật Trang trí Biên Hòa – Đồng Nai.

  -          1992: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

  -          1993: Triển lãm nhóm tại gallery Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

  -          1994: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật sinh viên toàn quốc lần 1,

                   do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức, tại Hà Nội.

  -          1995: 3 lần tham gia triển lãm nhóm tại gallery Công ty Lam Sơn.

  -          1996: Tham gia triển lãm “ Tam Chu Niên ” Châu Á Thái Bình Dương lần II,

                   tại Queenland art Gallery – Úc  ( Asian Pacific Triennial Brisbane Australia 1996).

  -          1997: Triển lãm nhóm gallery Bluespace,

                   Trung tâm Mỹ thuật Đương đại -  Không Gian Xanh - Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

                  - Tham gia triển lãm nhóm “ Cửa Sổ ” tại Trường Đại học Mỹ Thuật TP.HCM.

                  - Tham gia Triển lãm nhóm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

  -          1998: Tham gia triển lãm nhóm “ Cửa Sổ ” ,

                   tại gallery Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

                  - Triển lãm nhóm “ Cầu Vòng ” tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

                  - Triển lãm “ Gặp Việt Nam ”, tại Berlin - Đức.

  -          1999: Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI TP.HCM.

  -          2000: Triển lãm Câu Lạc Bộ Họa Sỹ Trẻ, tại 92 Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM.

  -          2001: Triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam – Nhật Bản tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

                 - Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Châu Á Philip Morris.

  -          2002: Triển lãm cá nhân tại 92 Lê Thánh Tôn, Q.1, Bảo tàng TP.HCM.

                 - Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Châu Á Philip Moris.

  -          2003: Tham gia Mỹ thuật Châu Á Philip Moris.

  -          2004: Tham gia Mỹ thuật Châu Á Philip Moris

  -    2009 :Tham gia Triễn lãm nhóm tại Hội Mỹ Thụât TP.HCM   

  Giải thưởng:

  -          Huy chương vàng Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên toàn quốc lần 1, tại Hà Nội, năm 1994.

  -          Giải nhì Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc - khu vực VI, Hội Mỹ Thuật Việt Nam ,năm 1996.

  -          Giải 3 Triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam, năm 1997.

  -          Giải 3 Triển lãm Mỹ thuật khu cực VI, Hội Mỹ thuật Việt Nam, năm 1998.

  -          Tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI, Hội Mỹ thuật Việt Nam, các năm 1999,2001,2002.

  -          Giải 3 Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI, Hội Mỹ Thuật Việt Nam, năm 2003.

  -          Giải thưởng Mỹ thuật Châu Á Philip Morris, năm 2004.