Giới thiệu về những hoạt động nghệ thuật

 • TIỂU SỬ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

   

  Họa sĩ : NGUYỄN ĐẠM THỦY

  Tên thật : NGUYỄN THỊ ĐẠM THỦY

  Hội viên Hội Mỹ Thuật Tp. HCM.

  Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  Hội viên Unesco Việt Nam

   

   

  CHUYÊN MÔN:

  Họa sĩ, chuyên ngành Hội họa

  Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993

   

  TRIỂN LÃM CÁ NHÂN:

  2016    Triễn lãm tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

  2005    Triển lãm tại Gallery Lotus, Thành Phố Hồ Chí Minh

  1998    Triển lãm tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Không Gian Xanh

  1995    Triển lãm tại Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

   

  TRIỂN LÃM QUAN TRỌNG:

  2017   Triển lãm “ Bản Làng Trong Thung Lũng” tại    Kulturpunkt Buruck Frobelstr 91058 Erlangen Germany BRD – CHLB Duc

  2015   Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế lần thứ sáu Biennale tại Bắc Kinh,Trung Quốc

  2012    Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế lần thứ năm Biennale tại Bắc Kinh,Trung Quốc

  2014    Triển lãm tranh trong Đại lễ Vesak 2014 tại chùa Bái Đính, Ninh   Bình, Việt Nam.

  2013    Triển lãm nhóm Màu Phương Nam tại BảoTàng Mỹ Thuật TP.HCM, Việt Nam.

  2012    Triển lãm họa sĩ nữ Quốc tế tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP. HCM, Việt Nam.

  2006    Từ 2006 đến nay tham gia nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước.

  2006    Triển lãm Giao lưu Văn hóa tại Arizona (Mỹ).

  2005    Triển lãm “Who are we” tại Phú Mỹ Hưng ,TP.HCM, Việt Nam.

  2004    Triển lãm “Identitied Versus Globalisation?” tại Bảo tàng Mỹ thuật Chaing Mai,Thailand.

  2004   Triển lãm tại Phòng tranh National Bangkok, Thailand.

  2004   Triển lãm tại Bảo tàng Dahlen, Berlin, Đức.

   

  2003   Triển lãm nhóm họa sĩ trẻ tại Bình Quới, Thanh Đa.

  2002   Triển lãm nhóm họa sĩ trẻ tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Không Gian Xanh.

  2001   Triển lãm tiêu đề “The end of Growth?” tại Bảo tàng Mỹ thuật Chaing Mai, Thailand.

             Triển lãm tiêu đề “Điểm nhìn” tại Bảo tàng Tp, 92 Lê Thánh Tôn.

  2000   Triển lãm tiêu đề “World Peace” tại Hàn Quốc.

             Triển lãm Quốc tế đương đại Châu Á lần thứ 3 tại Bảo tàng Tp.HCM.

  1999   Triển lãm Nữ họa sĩ Quốc tế Đương đại lần thứ 2 tại Công viên Hoàng Gia, Bangkok,Thailand.

  Triển lãm họa sĩ Pháp - Việt tại Bảo tàng Tp. HCM.

  Triển lãm nhóm Cầu Vồng tại Khách sạn Deawoo – Hà Nội.

  1998    Triển lãm nhóm Cầu Vồng tại Hội Mỹ thuật Tp.HCM.

  Triển lãm nữ họa sĩ Quốc tế Đương đại lần thứ 2 tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM.

  1997    Triển lãm “Meeting Point” giữa họa sĩ Việt Nam và Thái Lan tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM.

  1996    Triển lãm nhóm Cầu Vồng tại Tp.HCM.

  1995    Triển lãm 3 họa sĩ nữ tại Phòng tranh Lam Sơn – Tp.HCM.

              Triển lãm toàn quốc

                                                 

  GIẢI THƯỞNG

  -          Giải  khuyến khích Triễn lãm Tranh do hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức dành  cho Họa sĩ khu vực thành phố Hồ Chí Minh năm 2000

  -           Giải nhì Triễn lãm Tranh do hội Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức dành cho Họa sĩ khu vực thành phố Hồ Chí Minh năm 1988.

  -          Có nhiều tranh được các nhà sưu tập trong và ngoài nước lưu giữ.

   

  BIOGRAPHY OF ART ACTIVITIES

  Artist : NGUYEN DAM THUY

  Name: NGUYEN THI DAM THUY. 1967

  Member of Fine Art Association of Ho Chi Minh City

  Member of Vietnam Fine Art Association

  Member of Unesco Vietnam

   

   

  SPECIALIZE:

  Painter, specializing in Painting

  Graduated from University of Fine Art, Ho Chi Minh City in 1993.

   

  PERSONAL EXHIBITIONS:

  2016: Exhibition at Fine Art Museum of Ho Chi Minh City.

  11/2005: Exhibition at Gallery Lotus, Ho Chi Minh City.

  1998: Exhibition at Green Space Contemporary Art Center.

  1995: Exhibition at Fine Art Association of Ho Chi Minh City.

   

  IMPORTANT EXHIBITIONS:

  2017: Exhibition “ The Village in the Valley” in Kulturpunkt Buruck Frobelstr 91058 Erlangen Germany BRD 

  2015: 6th International Art Exhibition, Biennale in Beijing, China.

  2012: 5th International Art Exhibition, Biennale in Beijing, China.

   

  2014: Exhibition in the great festival day of Vesak 2014 at Bai Dinh Pagoda, Ninh Binh, Vietnam.

  2013: Southern Color Exhibition at Fine Art Museum of Ho Chi Minh City, Vietnam

  2012: Exhibition of International Women artists at Fine Art Museum of Ho Chi Minh City, Vietnam

  2006: From 2006 up to now, participating in many exhibitions inside and outside country.

  2006: Cultural Exchange Exhibition in Arizona (USA)

  2005: "Who are We" Exhibition  at Phu My Hung - Ho Chi Minh City, Vietnam

  2004: "Identitied Versus Globalisation?" Exhibition at Museum of Fine Arts in Chiang Mai - Thailand

  2004: Exhibition at National Gallery in Bangkok - Thailand

  2004: Exhibition at Museum Dahlen in Berlin - Germany

  2003: Exhibition of young artists in Binh Quoi - Thanh Da

  2002: Exhibition of young artists at Green Space Contemporary Art Center

  2001:-"The End of Growth?" exhibition titled at Museum of Fine Arts in Chiang Mai – Thailand

  - "Point of view"exhibition titled at City Museum - 92 Le Thanh Ton

  2000:-"World Peace" exhibition titled in South Korea.

            -3rd International Exhibition of Asia Contemporary in Museum of Ho Chi Minh City

  1999:-2nd Contemporary International Exhibition of Female artists at Park Royal - Bangkok – Thailand

  -Exhibition of French - Vietnam painters at Museum of Ho Chi Minh City

  -Rainbow Exhibitions at Daewoo Hotel - Hanoi

   

   

  1998: -Rainbow Exhibition at Fine Arts Association of Ho Chi Minh City

  -2nd International Contemporary Exhibition of  female artists at Museum of Ho Chi Minh City

  1997: "Meeting Point" Exhibition  between artists of Vietnam and Thailand in Fine Arts Museum of Ho Chi Minh City

  1996: Rainbow Exhibition in Ho Chi Minh City

  1995: Exhibition of three female artists at Lamson Gallery - Ho Chi Minh City

            Nationwide Exhibition

   

  PRIZE

  - Honorable Mention Painting Exhibition by the Vietnam Fine Arts Association held for Painter area of ​​Ho Chi Minh City in 2000

  - Second Prize Painting Exhibition by the Vietnam Fine Arts Association held for Painter area of ​​Ho Chi Minh City in 1988.

  - There are many paintings among collectors at home and abroad kept.