Lớp Nâng Cao

Học Phí & Thời Khóa Biểu

  • LỊCH HỌC NHƯ SAU:
    • Lớp ( T2 - T6 ) và ( T3 - T7 ) từ 17h - 19h
    • Lớp Sáng ( T7 - CN ) từ 9h - 11h
    • Lớp Chiều ( T7 - CN ) từ 16h - 18h